- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Blatnička - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Boršice u Blatnice - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

- C -

Cestmistrovství Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká republika, s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

E.ON Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 

Hroznová Lhota - pk 

Hrubá Vrbka - pk 

Hygienické stanice

HZS - stanice Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

HZS - Územní odbor Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

HZS Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- I -

informace - telefon

INNOGY Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Innogy, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDH Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS JMK, pracoviště Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Kněždub - pk 

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kozojídky - pk 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Krajská povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Krajský úřad - Jihomoravský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Kuželov - pk 

- L -

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín - pracoviště Luhačovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Lipov - pk 

Louka - pk 

- M -

Malá Vrbka - pk 

Městský úřad Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Metodické pokyny

MěÚ Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování (ŽPÚP)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Moravský Písek - pk 

- N -

Nařízení vlády

Návody

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Nemocnice Kyjov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Normy

- O -

Obec Suchov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Odborné subjekty

Oddělení veterinární hygieny Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Uherské Hradiště - pk 

ORP Veselí nad Moravou - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Poliklinika Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Povodňová komise ČHMÚ CPP - pk 

Povodňová komise obce Blatnice pod Svatým Antonínkem - pk 

Povodňová komise obce Javorník - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Povodňová komise obce Nová Lhota - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Povodňová komise obce Suchov - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnosti a jednání členů povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Povodňová komise obce Vnorovy - pk 

Povodňová komise Veselí nad Moravou - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

- R -

Radějov - pk 

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- S -

SDH Velká nad Veličkou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 05.10.2017 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconVyhlašování stupňů povodňové aktivity Podle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Strážnice - pk 

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Tasov - pk 

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Tvarožná Lhota - pk 

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Uživatelská mapa

- V -

Velká nad Veličkou - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 05.10.2017 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 05.10.2017 
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

Zdravotnictví

zkratky

ZZS Jihomoravského kraje - Územní oddělení Hodonín

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.10.2017
Iconpk: generováno 05.10.2017

- Ž -

Žeraviny - pk