Ohrožení přívalovými srážkami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Přehled ohrožených míst

 


Suchov: Suchov - Dílce
Suchov: Suchov - Díly
Suchov: Suchov - Suchovské Mlýny
Suchov: Suchov - Suchovský potok (Šumárník)
Suchov: Suchov - Šumárník
Suchov: Suchov - Šumárník
Suchov: Suchov - tok Doubrava
Suchov: Suchov - Vrchy
Suchov: Suchov - Záhumenské díly
Suchov: Suchov- Zámečnické Mlýny

 

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17