Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok neurčen

Suchov: Zatrubnění

tok: Kazivec 10200957

Suchov: Most č.49915-3
Suchov: Most č. 49914-3

tok: nepojmenovaný (409241100200) 10194324

Suchov: Propustek
Suchov: Suchov - lávky
Suchov: Zatrubnění
Suchov: Zatrubnění

tok: nepojmenovaný (409241100300) 10193605

Suchov: Propustek, zatrubění

tok: nepojmenovaný (409241100500) 10208268

Suchov: Suchov - lávky
Suchov: Zatrubnění toku
Suchov: Zatrubnění

tok: nepojmenovaný (409290005200) 10204559

Suchov: Propustek

tok: nepojmenovaný (409310000200) 10191271

Suchov: Mostek

tok: Velička 10100094

Suchov: Most č.49916-1

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 14 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17