Činnosti a jednání členů povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnosti a jednání členů povodňové komise

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy městského úřadu.

Povodňovou komisi obce zřizuje a členy povodňové komise jmenuje rada (zastupitelstvo) obce Suchov. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta obce. Povodňová komise je složena ze zástupců obce a organizací v obci, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP a kraje.

Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Suchov, Suchov 63, 696 71 Suchov. Jednání se však může dle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

stav povodňového plánu obce,

organizační a technická připravenost, včetně spojení,

podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,

vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

medializace povodňové problematiky, informování občanů.

Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Související povodňové komise sousedních obcí:

Povodňové komise okolních obcí: Boršice u Blatnice, Blatnička, Nová Lhota, Javorník, Velká nad Veličkou

Povodňová komise ORP Veselí nad Moravou

 


Povodňová komise obce Suchov: Suchov

 

Soubor: c_pk_clenove.htm


Organizační část > Činnosti a jednání členů povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17