Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Veselí nad Moravou a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Na území obce dochází při přívalových srážkách a následnému vybřežení vod z koryta toků k zaplavení místní komunikace od autobusové zastávky až po místní školu. Táto část je následně sjízdná většími dopravními prostředky nebo dle situace.  Objížďka je možná přes Blatničku, Velkou nad Veličkou, Javorník a Suchovské Mlýny.

Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 05.10.2017 pro tuto tabulku žádné údaje.

Dopravní omezení

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 

Přehled dopravních omezení

 


tok: 10194324 (409241100200)

Suchov: Suchov - sil. III/49915 - neprůjezdné při vybřežení toků
Suchov: Suchov - sil. III/49915 - neprůjezdné při vybřežení toků

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17