Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

orgány obcí

městský úřad obce s rozšířenou působností

Krajský úřad

ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

Povodňová komise Povodňová komise obce Suchov

ORP Veselí nad Moravou

Krajská povodňová komise Jihomoravského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Povodňová komise obce

 


Povodňová komise obce Suchov: Suchov
Povodňová komise ORP

 


ORP Veselí nad Moravou

 

Krajská povodňová komise

 


Krajská povodňová komise Jihomoravského kraje: Brno

 

Ústřední povodňová komise

 


Ústřední povodňová komise: Hlavní město Praha
 

Soubor: u_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17