Evakuační místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Evakuace osob >

Evakuační místa

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce, případně dle výpisu z Havarijního plánu Jihomoravského kraje pro obec s rozšířenou působností Veselí nad Moravou, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním střediskem obce je sál Obecního úřadu s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci.

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu.

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 


Suchov: Suchov - sál obecního úřadu

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: c_evak_mista.htm


Organizační část > Evakuace osob > Evakuační místa

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17