Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Evakuace osob >

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu apod.) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny, vyzýváme všechny občany bydlící v blízkosti vodních toků, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle vlastních povodňových plánů a povodňového plánu obce.


Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti.


Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.


Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou (přívalovou) povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce je vyhlášena evakuace v ……… ulice…., domy č.p. .….)


Hrozí přívalová (blesková povodeň), zanechejte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.

Soubor: c_evak_vzor.htm


Organizační část > Evakuace osob > Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17