Ohrožené nemovitosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožené nemovitosti

Ohrožené objekty jsou zpracovány z informací o ohrožených objektech ze záplavového území řeky Veličky a z terénního šetření na dalších tocích, které se rozvodňují při přívalových srážkách. Jedná se především o objekty ve stanoveném záplavovém území a dále o dolní část obce Suchov směrem k obci Blatnička, která je nejvíce postižena při přívalových srážkách, kdy se rozvodňuje Suchovský potok, tok Doubrava a Šumárník. Údaje o těchto objektech byly vloženy do databáze POVIS.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Suchov

 

Přehled ohrožených objektů

 


tok neurčen

Suchov: Kaple Sv. Lukáše
Suchov: RD ohroženy při přivalových srážkách

tok: Kazivec 10200957

Suchov: Ekofarma Balada, ovčín
Suchov: Objekt ohrožen tokem Kazivec
Suchov: Objekty ohroženy tokem Kazivec

tok: nepojmenovaný (409241100200) 10194324

Suchov: ČOV Suchov
Suchov: Ekofarma Švrček, chov skotu
Suchov: RD ohroženy toky při přívalových srážkách
Suchov: Suchov škola MŠ

tok: nepojmenovaný (409241100300) 10193605

Suchov: RD ohroženy bezejm. tokem

tok: nepojmenovaný (409290005200) 10204559

Suchov: RD ohroženy při přívalových srážkách

tok: Velička 10100094

Suchov: Objekty ohroženy Q20 a Q100
Suchov: RD na hranici Q100
Suchov: RD na hranici Q100
Suchov: RD ohroženy Q100
Suchov: RD ohroženy Q100 a tokem Kazivec

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 16 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_druhy_ohrozene_nemovitosti.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené nemovitosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17