Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčnami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčnami

Mimořádnou příčinou vzniku povodně by mohly být problémy při ucpání mostních profilů, nahromaděním plavenin u mostních pilířů, popř. ucpání trubních propustí.

Problémovými profily jsou především zatrubnění Suchovského potoka, toku Doubrava a Šumárník v obci Suchov bez jakéhokoliv posouzení kapacity. Tato zatrubnění způsobují při přívalových srážkách vybřežení vody mimo koryta na komunikaci a voda se dostává až k objektům rodinných domů.

Dalšími kritickými místy jsou zejména silniční mosty a nekapacitní lávky zbudované občany bez jakéhokoliv posouzení kapacity toku pod příčným objektem.

Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad podél toků a ke stržení lávek.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch níže na toku. Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto stavby nebo zařízení, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění.

Proti vzniku těchto povodní musí být přijata tato opatření:

V případě hrozby povodně dojde k odstranění provizorních lávek a dalších barier dle aktuálního stavu.

Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, kulatina, skládky palivového dříví, kompostéry apod.)

V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba, která bude provádět kontrolu kritických míst (propustků, vpustí, přítoků z polí).

Soubor: b_druhy_prirozenamimo.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčnami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17