Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

Nad hřbitovem v obci Suchov byl vybudován ochranný val s odvodňovacím žlabem do Suchovského potoka, který zabraňuje vodám stékajících po svazích při přívalových srážkách vtékat do areálu hřbitova. 

Obec plánuje vybudovat malou vodní nádrž. u silnice Suchov – Suchovské Mlýny (pod Trnovským mlýnem). Jedná se o návrh malé vodní nádrže. Nádrž bude umístěna mezi silnicí III. trídy a potokem Kazivec. Nádrž bude boční, dotovaná z tohoto toku, velikost plochy pro nádrž je cca 1,38 ha. Vzhledem k tvaru pozemku by se jednalo o úzkou a delší vodní plochu, s vodní plochou cca 0,8 ha.

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Suchov

 

Přehled protipovodňových opatření

 


tok: Kazivec 10200957

Suchov: Malá vodní nádrž Suchov

tok neurčen

Suchov: Ochranný val

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_ppo.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17