Historické povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Historické povodně

Správní území obce Suchov bývá opakovaně zasaženo povodněmi při přívalových srážkách či jarním tání. Všechny povodně mají podobný scénář:

přívalové srážky či tání sněhu,

nasycení půdy a neschopnost dalšího vsakování,

voda poté stéká dolů po svazích a místními bezejmennými toky a drahami soustředěného odtoku do obce Suchov, kde díky nekapacitním korytům a omezením odtoku u propustků a mostků způsobuje vybřežení.

Správní území obce Suchov bylo zasaženo několika významnými povodněmi. Přívalové povodně na Suchovském potoku v samotné obci Suchov se dle údajů poskytnutých obecním úřadem opakují cca 1 x za 3 roky.

Rok 1968        Přívalové povodně, zasažena obec Suchov

Rok 1980        Přívalové povodně, zasažena obec Suchov

Rok 1997        Povodně velkého rozsahu na celé Moravě v červenci. Ve správním území obce Suchov rozvodněná Velička v osadách Suchovské, Zámečnické a Podhajské Mlýny

Rok 1999        Vzestup hladin na Veličce v červnu

Rok 2006        Vzestup hladin na Veličce v březnu

Rok 2009        1.7.2009 nastaly povodně v obci Suchov rozvodněním Suchovského potoka a jeho přítoků po vydatných deštích. Voda vybřežila z toků a valila se po komunikacích a kolem domů. Jeden dům musel být i zbořen. Tyto povodně se opakují cca 1 x za 3 roky

Rok 2010        Vzestup hladin na Veličce a Svodnici v červnu. Vyhlášen II. SPA

Rok 2014        Po vydatných srážkách ve dnech 11. a 12. září 2014 došlo k výraznému vzestupu hladiny řeky Veličky

clip0001

clip0002

clip0003

clip0004

clip0005

clip0006

Obr. 1: Rozvodněný Suchovský potok v červenci 2009

Soubor: b_druhy_historicke.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17