Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Službu zabezpečuje příslušná krajská pobočka ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem správce povodí, Povodím Moravy státní podnik.

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Moravy, státní podnik, KOPIS HZS Jihomoravského kraje, ORP Veselí nad Moravou a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

hmtoggle_plus1Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)
hmtoggle_plus1výstrahy
hmtoggle_plus1kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)
hmtoggle_plus1povodňová služba
hmtoggle_plus1indikátor přívalových povodní
hmtoggle_plus1sumarizace předpovědi modelu Aladin
hmtoggle_plus1předpověď modelu Aladin
hmtoggle_plus1Lokální předpověď počasí: Agrimeteo
hmtoggle_plus1Aktuální meteorologická data: VentuSky
hmtoggle_plus1In-počasí
hmtoggle_plus1Lokální předpověď větru a počasí: Windyty
hmtoggle_plus1In-počasí
hmtoggle_plus1Meteopres
hmtoggle_plus1Předpověď počasí on-line (Seznam)

 

Srážkové radary okolních států:

hmtoggle_plus1Polské srážkové radary
hmtoggle_plus1Slovenské srážkové radary
hmtoggle_plus1Rakouské srážkové radary
hmtoggle_plus1Německé srážkové radary

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

hmtoggle_plus1Vodohospodářský informační portál

Aktuální stavy hlásných profilů rozhodných pro správní území

Aktuální stavy srážkoměrů

Obec Suchov jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o hrozbě povodně a dalších předpovědích a výstrahách rozhlasem a zveřejněním informací na webu obce. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem.  V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Soubor: b_predpoved.htm


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17