Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Hlásná povodňová služba

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na úřad ORP Veselí nad Moravou – dále informuje KOPIS HZS Jihomoravského kraje a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, státní podnik.

Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědný povodňový orgán obce Suchov.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na obecním úřadě zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

2. a 3. SPA se vyhlašuje obecním rozhlasem. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně členy povodňové komise či prostřednictvím policie.  O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Hlásná povodňová služba:

zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva,

spolupracuje s povodňovou ORP Veselí nad Moravou,

zabezpečuje informace pro obce ležící níže na toku (Boršice u Blatnice, Blatnička Javorník, a Velká nad Veličkou),

získává informace od obcí výše na toku (Nová Lhota),

informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení,

udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace,

plní úkoly podle určení předsedy PK obce Suchov.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: b_hps.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17