Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 43
Datum vytvoření výpisu: 05.10.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ - pobočka Brno
ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno
ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

Hasičský záchranný sbor

HZS Jihomoravského kraje
HZS - Územní odbor Hodonín
HZS - stanice Veselí nad Moravou
JSDH Veselí nad Moravou
SDH Velká nad Veličkou

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
KHS JMK, pracoviště Hodonín

Podniky povodí

Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Policie ČR, Územní odbory Hodonín
PČR - Obvodní oddělení Veselí nad Moravou

Rozvodné sítě

E.ON Česká republika, s.r.o
E.ON Distribuce, a.s.
Innogy, s.r.o.
INNOGY Hodonín

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Hodonín
Cestmistrovství Veselí nad Moravou

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín - pracoviště Luhačovice

Veřejná správa

Krajský úřad - Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí
Městský úřad Veselí nad Moravou
MěÚ Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování (ŽPÚP)
Obec Suchov

Veterinární správa

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Oddělení veterinární hygieny Hodonín

Zdravotnictví

Nemocnice Kyjov
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Poliklinika Veselí nad Moravou
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
ZZS Jihomoravského kraje - Územní oddělení Hodonín

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17