Kontakty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Kontakty

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání

tel_112

112

Hasiči

tel_150

150

Záchranná služba

tel_155

155

Policie

tel_158

158

Městská policie

tel_156

156

Informace

informace o telefonních číslech

1180

web: seznam.1188.cz

informace - asistenční služba

1188

ohlášení poruch telefonních stanic

800 184 084

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.

840 840 840

 

840 850 860

Plyn: pohotovostní linka

1239

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: kontakty.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17