Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dPP ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Přehled ohrožených míst

 


Suchov: Suchov - Dílce
Suchov: Suchov - Díly
Suchov: Suchov - Suchovské Mlýny
Suchov: Suchov - Suchovský potok (Šumárník)
Suchov: Suchov - Šumárník
Suchov: Suchov - Šumárník
Suchov: Suchov - tok Doubrava
Suchov: Suchov - Vrchy
Suchov: Suchov - Záhumenské díly
Suchov: Suchov- Zámečnické Mlýny

 

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_druhy_privalove.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17