Ohrožující objekty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek. Jedná zejména o čistírny odpadních vod, průmyslové areály, čerpací stanice.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Suchov

 

Přehled ohrožujících objektů

 


tok: Kazivec 10200957

Suchov: Ekofarma Balada, ovčín

tok: nepojmenovaný (409241100200) 10194324

Suchov: ČOV Suchov
Suchov: Ekofarma Švrček, chov skotu

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_druhy_ohrozujici.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožující objekty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17