Vyhlašování stupňů povodňové aktivity Podle dešťových srážek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm)

 

Nenasycené povodí

Nasycené povodí

 

10 dní před srážkou nepršelo

Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10 – 15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm

1.SPA - bdělost

20 mm/ 1 hodina

50 mm/ 12 hodin

70 mm/ 24 hodin

15 mm/ 1 hodina

30 mm/ 12 hodin

50 mm/ 24 hodin

2.SPA - pohotovost

30 mm/ 1 hodina

70 mm/ 12 hodin

80 mm/ 24 hodin

25 mm/ 1 hodina

50 mm/ 12 hodin

60 mm/ 24 hodin

3.SPA - ohrožení

50 mm/ 1 hodina

80 mm/ 12 hodin

30 mm/ 1 hodina

60 mm/ 24 hodin

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

hmtoggle_plus1ČHMÚ: indikátor přívalových povodní
Srážkoměry

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

 

Přehled srážkoměrů

 


Boršice u Blatnice
Nová Lhota
SRV Suchov

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_hlas_vyhlas2.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity Podle dešťových srážek

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17