Významné vodní toky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Část vodního toku Velička je vymezený jako významný vodní tok.

 

 

Přehled významných vodních toků

 


Velička (4-13-02-039)

 

Tabulka obsahuje údaje k 05.10.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Soubor: b_char_vvt.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Významné vodní toky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17