Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Suchov, Suchov č.p. 63, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínem, +420 518 383 305
datum publikování verze 1.0.1: 05.10.17.

 

Zpracovali:

...

...

datum zpracování:

...

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

databáze POVIS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

05.10.2017

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Veřejná verze povodňového plánu: http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_586617/

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

http://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 05.10.2017 lokální: 05.10.2017

 

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz | Zelená linka 800 260 500 | dotazy@sfzp.cz

Soubor: z_tiraz.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17