Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba.

Obec si ve svém správním území zřídila srážkoměr SRV Suchov (OBC586617_01S). Srážkoměr je umístěný na budově zázemí u fotbalového hřiště nad obcí. Aktuální data ze srážkoměru jsou přenášena na řídící pracoviště obce a dále jsou data dostupná na internetu pro potřeby občanů a PK:

http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50385

Pro sledování intenzity srážek lze dále využívat data ze srážkoměru Boršice u Blatnice a pro jižní část správního území obce Suchov je dále možné využívat data ze srážkoměru umístěného na střeše OÚ Nová Lhota.

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

hmtoggle_plus1Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

 

Přehled srážkoměrů

 


Boršice u Blatnice
Nová Lhota
SRV Suchov

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.08.17, publikována: 05.10.17