Rozhodující hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Rozhodující hlásné profily

Pro správní území obce Suchov není relevantní žádný hlásný profil kategorie A, B. Nejbližší hlásný profil je na řece Veličce v obci Velká nad Veličkou (kat. B) a dále ještě v obci Javorník také na toku Velička (kat. C), které oba leží níže po toku. Přesto jsou pro lepší informovanost a přehled o nástupu hladiny na Veličce uvedeny.

Obec si dále zřídila dva nové hlásné profily kat. C. Jedná se vždy o stanici s manometrickou sondou s vodočetnou latí:

Hlásný profil na mostě č. 49915 -3 na toku Kazivec – lokalita Trnovské Mlýny

Hlásný profil na mostě č. 49914 -5 na řece Veličce – lokalita Čerešnické Mlýny (k.ú. Nová Lhota)

 

Aktuální data z hlásných profilů jsou přenášena na řídící pracoviště obce a dále jsou data dostupná na internetu pro potřeby občanů a PK:

http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50383 - H Čerešnické Mlýny

http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50384 - H Trnovské Mlýny

Soubor: b_hlas_rozhod.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Rozhodující hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.08.17, publikována: 05.10.17