Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

 

Přehled vodních toků

 


Kazivec
Svodnice
Velička (4-13-02-039)

 

Tabulka obsahuje údaje k 05.10.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Přehled vodních toků (ISVS)

 


Kaní járek - PP č. 3 Veličky v km 33,1: 10191271
Kazivec: 10200957
LP č. 5 Suchovského p.: 10193605
LP č. 6 Suchovského p.: 10208268
LP č. 7 Kazivce v km 3,7: 10202502
lp č. 8 Kazivce v km 2,8: 10192458
LP č. 9 LP č. 8 Kazivce v km 2,8: 10201035
LP č. 12 Kazivce v km 1,0: 10192735
LP č. 13 Kazivce v km 0,6: 10194387
LP č.10 LP č. 8 Kazivce v km 2,8: 10201238
LP č.11 LP č. 8 Kazivce v km 2,8: 10197179
pp č . 1 Kazivce v km 1,5: 10192912
pp č . 2 Kazivce v km 2,1: 10208311
pp č . 3 Kazivce v km 3,5: 10198502
PP č. 3 Svodnice v km 18,6: 10391618
Suchovský potok: 10194324
Svodnice: 10202996
Velička (do Moravy): 10100094

 

Tabulka obsahuje údaje k 05.10.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: u_spravci_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17