Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Věcná část

Charakteristika zájmového území

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Předpovědní povodňová služba

Hlásná povodňová služba

Hlídková povodňová služba

Opatření k ochraně před povodněmi

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: b_vecna_cast.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18