Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Hlásná povodňová služba

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce Mikulčice a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na úřad obce s rozšířenou působností Hodonín – dále informuje KOPIS HZS Jihomoravského kraje a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, státní podnik.

Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědný povodňový orgán obce Mikulčice.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na obecním úřadě zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

2. a 3. SPA se vyhlašuje obecním rozhlasem. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně členy povodňové komise. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Hlásná povodňová služba:

zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva,

spolupracuje s povodňovou ORP Hodonín,

zabezpečuje informace pro obce ležící níže na toku (Moravská Nová Ves),

získává informace od obcí výše na toku (Lužice, Hodonín),

informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení,

udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace,

plní úkoly podle určení předsedy PK obce Mikulčice.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: b_hps.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18