Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodím Moravy státní podnik.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Hodonín, KOPIS HZS Jihomoravského kraje, VHD Povodí Moravy, státní podnik a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Srážkoměrné stanice povodí Moravy - http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Stavy a průtoky v tocích - http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm

Obec Mikulčice jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

hmtoggle_plus1Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)
hmtoggle_plus1výstrahy
hmtoggle_plus1kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)
hmtoggle_plus1povodňová služba
hmtoggle_plus1indikátor přívalových povodní
hmtoggle_plus1sumarizace předpovědi modelu Aladin
hmtoggle_plus1předpověď modelu Aladin
hmtoggle_plus1Lokální předpověď počasí: Agrimeteo
hmtoggle_plus1Aktuální meteorologická data: VentuSky
hmtoggle_plus1In-počasí
hmtoggle_plus1Lokální předpověď větru a počasí: Windyty
hmtoggle_plus1In-počasí
hmtoggle_plus1Meteopres
hmtoggle_plus1Předpověď počasí on-line (Seznam)

 

Srážkové radary okolních států:

hmtoggle_plus1Evropské srážkové radary
hmtoggle_plus1Polské srážkové radary
hmtoggle_plus1Slovenské srážkové radary
hmtoggle_plus1Rakouské srážkové radary
hmtoggle_plus1Německé srážkové radary

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

hmtoggle_plus1Vodohospodářský informační portál

Aktuální stavy hlásných profilů rozhodných pro správní území

Aktuální stavy srážkoměrů

Soubor: b_predpoved.htm


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18