Protipovodňová opatření (realizovaná)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Protipovodňová opatření (realizovaná)

Na Kyjovce bylo v roce 2001 provedeno ohrázování, které má zabezpečit vybřežení Kyjovky směrem k zástavbě.

Po roce 1997 na byla provedena určitá opatření, která by měla zabránit tomu, aby se situace, kdy došlo k protržení PB hráze odlehčovacího ramene Kyjovky v k.ú. Hodonín, opakovala. Jedná se o opravu a zpevnění PB hráze odlehčovacího ramene Kyjovky, vybudování regulačního objektu na OR (při povodni na řece Moravě zabrání vniku vody do OR a důsledkům, které v r. 1997 vedly k protržení této PB hráze) a navýšení Skařinské hráze, díky jimž by se vybřežená voda řeky Moravy měla soustředit směrem k lužním lesům. Tím je ovšem naopak více ohrožen NKP Mikulčice.

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Mikulčice

 


tok: Kyjovka 10100029

Mikulčice: PB Hráz Kyjovky

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: b_ppo.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Protipovodňová opatření (realizovaná)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18