Historické povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Historické povodně

Správní území obce Mikulčice bylo zasaženo několika významnými povodněmi. Na území došlo k mnoha povodním již v minulosti (v roce 1938 nebo 1940 a 1941).

586374_0005

Obr. 1: Povodně březen 1940  – Dolní konec pod vodou

Rok 1997        Povodně velkého rozsahu na celé Moravě v červenci. 7.7.1997 bylo předáno na Obecní úřad v Mikulčicích hlášení o 3. Stupni povodňové aktivity. Obecní úřad již od 7:30 hod. prováděl ochranná opatření na melioračním příkopu u mostu přes Kyjovku (nefunkční stavítko) a na ČOV. Hladina Kyjovky překročila výši 158 m n.m. a dále stoupala. Odpoledne byli upozorněni občané bydlící v ulici Luční na nutnost vyklizení sklepů, které budou při výpadku čerpadel ČOV zaplaveny. Byla svolána „užší“ povodňová komise a zajištěno sledování hladiny v Kyjovce a zásobování ČOV el. energií přes důl Mír. Dne 14.7. došlo k protržení PB hráze odlehčovacího ramene Kyjovky, kdy byla zatopena velká část zemědělských pozemků v k.ú. Lužice i Mikulčice.

Při povodni bylo zatopeno nebo zatopeno průsakem 113 domů, farma ZD, soukromá firma dřevoobráběcí, 2,6 km kanalizace a 1,8km obecních a 4 km státních komunikací. Dále bylo zaplaveno přes 700 ha v k.ú. Mikulčice, z toho přes 400 ha zemědělské půdy v užívání ZD, soukromých zemědělců a drobných pěstitelů. Břeh Kyjovky byl porušen v délce 500 m v části k.ú. Strání. Byla provedena evakuace nejpostiženějších částí obce. Obec provedla opatření pro zabezpečení chodu kanalizace přepojením na zásobování el. energií přes důl Mír a dále samostatným zdrojem el. energie. Dešťové oddělovače byly zabezpečeny před vniknutím povrchové a podpovrchové vody. Meliorační příkop, který řadu let není osazen hradítkem byl utěsněn. Více informací – podrobněji viz zápis Místní povodňové komise obce Mikulčice na OÚ

586374_0006

Obr. 2: Povodně červenec 1997 – Luční ulice na mikulecké straně

586374_0007

Obr. 3: Povodně červenec 1997 – Brána do dolní farmy ZP Mikulčice

586374_0008

Obr. 4: Povodně červenec 1997 – Letecký pohled na zaplavené Mikulčic

Soubor: b_druhy_historicke.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18