Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy, apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vylití vody z břehů nebo přelití hráze. Podrobný výčet míst omezujícími odtokové poměry je v Přílohách.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok neurčen

Mikulčice: Propustek pod tratí

tok: Kyjovka 10100029

Mikulčice: most na Kyjovce u Teplého járku
Mikulčice: Most u ČOV

tok: přívodní kanál 10190791

Hodonín: Soutok s přívodním kanálem od Teplého járku

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: b_druhy_moop.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18