Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažité pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dPP ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Přehled ohrožených míst

 


Mikulčice: Nad obcí
Mikulčice: Padělky

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: b_druhy_privalove.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18