Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

orgány obcí

městský úřad obce s rozšířenou působností

Krajský úřad

ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

Povodňová komise Mikulčice

Povodňová komise ORP Hodonín

Povodňová komise Jihomoravského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Povodňová komise obce

 


Mikulčice

 

Povodňové komise okolních obcí

 

Přehledová tabulka

 


Hodonín
Lužice u Hodonína
Moravská Nová Ves

 

Povodňová komise ORP

 


ORP Hodonín

 

Krajská povodňová komise

 


Povodňová komise Jihomoravského kraje

 

Ústřední povodňová komise

 


Ústřední povodňová komise: Praha
 

Soubor: u_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18