Hlídková povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Hlídková povodňová služba

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Hlídková služba bude ustanovena rozhodnutím povodňové komise. V době klidu budou na základě výzvy starosty tuto službu provádět pověření pracovníci obce nebo pověření členové SDH Mikulčice.

Hlídková služba si vede o kontrole záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu – členové PK, SDH, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS.

Hlídková služba sleduje vodní stavy ve všech hlásných profilech na území obce a v hlásných profilech směrodatných pro obec. Dále stav koryta v místech omezující odtokové poměry a místa začínajícího přelévání hrází, především koryto a hráze Kyjovky a stav hradítek na drobných vodotečích Těšický potok a Trhaniskový příkop ústících do Kyjovky.

Soubor: Hlidkova-povodnova-sluzba.htm


Věcná část > Hlídková povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18