Opatření k ochraně před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření, prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Soubor: b_opa.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18