Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

Zpracování povodňového plánu,

Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.

Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.

Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případní ladění.

Nastavení systému vyrozumívání občanů – obecní rozhlas, Městská policie.

Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).

Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.

Dokumentační práce v obci a záplavových územích v době klidu.

Soubor: b_pr.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (preventivní)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18