Opatření za povodně (operativní)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Opatření za povodně (operativní)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

Jsou to zejména:

Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, lávky, mosty).

Budování protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí.

Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.

Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.

Odstranění lávek.

Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, PHM, chemické látky v průmyslových objektech).

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňové komise obce Mikulčice.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Soubor: b_op.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Opatření za povodně (operativní)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18