3. SPA – stav ohrožení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení se vyhlašuje při:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území,

ohrožení životů a majetku v záplavovém území,

vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,

mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

Soubor: b_spa_3.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 3. SPA – stav ohrožení

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020