Stanovení stupňů povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Stanovení stupňů povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích (popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu - denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.). Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

Soubor: b_stanoveni_spa.htm


Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020