Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Věcná část

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

 

Město Adamov

Kód obce:

581291

web:

http://www.adamov.cz/

informativní počet obyvatel k 01.01.2019:
(údaje MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)

4586, z toho starších 15 let: 3832

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

katastrální území:

Adamov

povodňová komise:

server POVIS,

Soubor: b_vecna_cast.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.05.2020, publikována: 19.05.2020