Aktualizace povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Revizi provádí: Město Adamov

Část organizační: zejména personální obsazení povodňových komisí a jejich spojení.

Změny organizační části se poskytují dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení před povodněmi k využití.

Část věcná a grafická: provádí se při výrazných změnách

Změny věcné a grafické části povodňového plánu se předkládají k potvrzení souladu úřadu ORP.

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 3.1.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 19.05.2020

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

 

19.05.2020

Aktualizace dat POVIS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

18.06.2019

Aktualizace dat POVIS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

3.1.0

14.05.2019

Aktualizace dat POVIS

úprava uživatelského rozhraní,

nové stránky: Úvodní stránka

sekce Ostatní,

Abecední seznam PK,

doplněna interní verze dPP

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

30.05.2018

Aktualizace tabulek POVIS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

09.05.2018

Publikování interní verze pro web

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

3.0.0.

03.03.2018

Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

2.0.0

03.01.2018

Aktualizace mapového klienta

Doplnění Průvodce informacemi HPPS

 

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

16.01.2017

Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2017

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

28.1.2016

Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

31.10.2015

Úprava odkazů na mapy,

aktualizace proměnných

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

5.3.2014

Aktualizace počtu obyvatel (informativní údaj MV)

Doplnění Stanoviska správce povodí a Souladu s nadřízeným PP

Tomáš Oháňka, VRV, a.s.

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

26.8.2013

Finální verze

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

1.0.0

25.7.2013

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

Soubor: a_aktualizace.htm


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020