Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 32
Datum vytvoření výpisu: 19.05.2020
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Česká inspekce životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1Český hydrometeorologický ústav

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - Územní odbor Blansko

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Adamov

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

 

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

 

hmtoggle_arrow1VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Blansko

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbor Blansko

 

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1E.ON Distribuce, a.s.

 

hmtoggle_arrow1Innogy, s. r. o.

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1MRS  MO Adamov [46-01]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p. - ST - oblast povodí Dyje, Brno

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1ADAVAK, s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Boskovice

 

Státní správa

hmtoggle_arrow1Ministerstvo životního prostředí

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Blansko

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Blansko

 

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice Brno

 

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 06.08.2018, publikována: 19.05.2020