Podle hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity >

Podle hlásných profilů

Povodňové orgány, které stanoví směrodatné limity pro SPA v hlásných profilech kategorie A nebo B, (MŽP, povodňový orgán kraje) provedou příslušnou úpravu směrodatných limitů ve svém povodňovém plánu a informují o stanovení nových limitů povodňové orgány nižších stupňů, aby je mohly zapracovat do povodňových plánů příslušných územních celků. Obce a ORP, na jejichž území se hlásný profil nachází se účastní projednání při stanovení limitů SPA.

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA povodňový orgán obce (město Adamov) nebo vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je nadřízenému povodňovému orgánu a správci toku (Povodí Moravy, a.s.). Pokud jsou do LVS zařazeny některé profily kategorie A nebo B, kterým provozovatel LVS přiřadí pro své lokální potřeby jiné směrodatné limity SPA než jsou v Povodňovém plánu ČR nebo v povodňových plánech krajů, pak tyto profily musí být deklarovány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie C.

Hlásné profily A a B

Aktuální stavy: hlásné profilyhlásné profily s předpovědísrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie A, B

 

 


hmtoggle_arrow1Bělá: ř. km 7,1: A: Boskovice pod přehradou
hmtoggle_arrow1Křetínka: ř. km 2,75: A: VD Letovice
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 60,02: A: Letovice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Hlásné profily C

Aktuální stavy: hlásné profilyhlásné profily s předpovědísrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 

 


hmtoggle_arrow1Křtinský p.: ř. km 3,55: C: Josefov (Křtinský p.)
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 29,9: C: Svatá Kateřina (Svitava)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_stanoveni_spa_hp.htm


Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Podle hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020