1. SPA – stav bdělosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity - bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Za nebezpečí povodně se považuje:

upozornění nebo výstraha předpovědní služby,

náhlé tání sněhové pokrývky,

srážky větší intenzity,

velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla,

provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

Soubor: b_spa_1.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 1. SPA – stav bdělosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020