2. SPA – stav pohotovosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stupně povodňové aktivity >

2. SPA – stav pohotovosti

Druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,

přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér,

pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,

mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Soubor: b_spa_2.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity > 2. SPA – stav pohotovosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.07.2019, publikována: 19.05.2020