Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

hmtoggle_arrow1ČHMÚ HPPS: Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

 

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

hmtoggle_arrow1Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

 

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Aktuální stavy: srážkoměrné staniceradarhlásné profilyhlásné profily s předpovědí

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Bukovinka
hmtoggle_arrow1Skrchov
hmtoggle_arrow1Sloup
hmtoggle_arrow1VD Boskovice
hmtoggle_arrow1VD Letovice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020