Evidenční listy hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční list je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní informace o hlásném profilu kategorie A a B, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Tyto údaje vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů vodoměrných stanic a povodňových orgánů. Evidenční listy jsou uvedeny v tištěné verzi a zároveň jsou v digitální podobě v odkazech v tabulce hlásných profilů a na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

hmtoggle_arrow1ČHMÚ: Hlásná a předpovědní služba

 

 

V rámci projektu byly zřízeny městem Adamov pomocné hlásné profily kategorie „C“ na Křtinském potoce a na Svitavě. Evidenční listy těchto hlásných profilů jsou přístupné na POVIS a v povodňovém plánu města Adamova.

Aktuální stavy: hlásné profilyhlásné profily s předpovědísrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 

 


hmtoggle_arrow1Křtinský p.: ř. km 3,55: C: Josefov (Křtinský p.)
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 29,9: C: Svatá Kateřina (Svitava)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_hps_hp_el.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Evidenční listy hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020