Hlásné profily a jejich kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Hlásné profily a jejich kategorie

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ - pobočka Brno a vodohospodářský dispečink podniku Povodí Moravy, s.p.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správcem povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské – regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádí krajský úřad podle doporučení regionálního pracoviště ČHMÚ nebo správce povodí. Tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce (město Adamov) nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Město Adamov  má zřízené 2 pomocné hlásné profily kategorie C na Svitavě  a na Křtinském potoce.

Aktuální stavy: hlásné profilyhlásné profily s předpovědísrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Bělá: ř. km 7,1: A: Boskovice pod přehradou
hmtoggle_arrow1Křetínka: ř. km 2,75: A: VD Letovice
hmtoggle_arrow1Křtinský p.: ř. km 3,55: C: Josefov (Křtinský p.)
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 60,02: A: Letovice
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 29,9: C: Svatá Kateřina (Svitava)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_hps_hp.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Hlásné profily a jejich kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020