Lokální výstražné systémy (LVS)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Lokální výstražné systémy (LVS)

Obce mohou v případě potřeby budovat automatické lokální výstražné systémy, poskytující včasné informace zejména pro případ náhlých povodní z přívalových srážek na malých povodích. Tyto systémy zahrnují obvykle jednu nebo více automatických stanic pro sledování srážek v povodí a vodních stavů ve vodních tocích s přenosem hodnot do lokálního centra. Nutné je plně automatizované vyhodnocení měřených hodnot a vyslání alarmového signálu při dosažení zadaných kritérií. Vodoměrné stanice těchto systémů jsou formálně považovány za hlásné profily kategorie C. Do LVS mohou však být zařazeny i některé stanice v hlásných profilech kategorie A nebo B, pokud jejich umístění vyhovuje účelu systému a provozovatel LVS si dojedná s ČHMÚ nebo podnikem Povodí automatické přebírání dat ze stanic v těchto profilech nebo posílání hlášení o překročení limitních stavů. Součástí LVS mohou být i prostředky pro varování a vyrozumění.

V rámci projektu byly zřízeny dva hlásné profily kategorie „C“ na Svitavě a Křtinském potoce, z kterých budou odesílány aktuální stavy městu Adamov.

Soubor: b_hps_lvs.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Lokální výstražné systémy (LVS)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020