Zvláštní povodeň

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň, tj. povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1),

poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2),

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 2).

Ve správním území se nenacházejí vodní nádrže I – III. kategorie, které mohou svým významem podstatně ovlivnit průběh povodně.

Zvláštní povodeň by také mohla nastat v případě protržení pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Kyjovky, jak tomu bylo při povodni v r. 1997.

hmtoggle_plus1Hladiny vody v nádržích Povodí Moravy, s.p.

Soubor: b_druhy_zvlastni.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Zvláštní povodeň

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 31.01.18, publikována: 16.05.18