Ohrožené nemovitosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožené nemovitosti

Ohrožené objekty jsou zpracovány z informací o ohrožených objektech uvedených v povodňovém plánu obce Mikulčice, dle záplavového území řeky Moravy a Kyjovky a z terénního šetření. Údaje o těchto objektech byly vloženy do databáze POVIS.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Mikulčice

 

Přehled ohrožených objektů

 


tok neurčen

Mikulčice: ul. F. Mikuleckého
Mikulčice: ul. Moravská

tok: Kyjovka 10100029

Mikulčice: ČOV Mikulčice
Mikulčice: Fotovoltaická elektrárna
Mikulčice: Sběrné středisko
Mikulčice: ul. Luční
Mikulčice: ul. Luční - pod OÚ
Mikulčice: ul. U Rybníčku, Dolní
Mikulčice: ul. V dědině
Mikulčice: ul. Vlčica
Mikulčice: ZP Mikulčice

tok: Morava 10100003

Mikulčice: Slovanské hradiště v Mikulčicích
Mikulčice: Výzkumná základna Mikulčice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 13 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: b_druhy_ohrozene_nemovitosti.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené nemovitosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18